Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Esta semán adicamonos maiormente a traballar as habilidades cooperativas dos nosos usuarios. Esta actividade tiña como finalidade a de conseguir que os seus participantes se convertisen en “activos” a hora da toma de decisións.  Centrámonos na adquisición e desarrollo de habilidades en grupo dun xeito motivador e co fín  de acadar uns obxetivos concretos, sendo que se non traballaban en grupo apoiandose uns noutros non chegarían a meta.

O taller consiste básicamente en un xogo con actividades físicas e mentais, por exemplo:

  • Acudir a un debuxo, previamente feito no chan según as características que lle dera a guía, exemplo, os que lles guste a praia acudirán o cuadrado azul, os de montaña a estrela…etc., o triangulo, o rombo etc.
  • Poñerse retos entre os diferentes grupos, como facer flexións, cantar ou bailar a macarena….etc.
  • Pensar como ocupar todos una mesa pequeña sin ponerse enriba dela, e tentar chegar a un acordó sobre eso.
  • Agarrados todos en diferentes posicións intentar chegar a una meta sin poder separarse.

A todo o anterior seguelle un etc de actividades que se fixeron, e convertíron  o tempo que se lle adicou en algo divertido e instructivo, que sen dúbida repetiremos xa que tivo moi boa acollida.

Actividades cooperativas 1 Actividades Cooperativas 2 Actividades Cooperativas 3 (1)

VOLVER