Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA PARA RENOVACIÓN DE CARGOS

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas para renovación de cargos, esta es la candidatura presentada: Presidenta: Antonia Mª Eugenia Pérez Amieiro Secretaria: María Teresa Pardiñas Ousinde Tesorero: Jaime Enrique Darío Prieto-Puga Somoza Vocales: Jesusa Pardo Silveira, Ana María Bueno Díez, Luis Márquez Gallego, Mª Esther Monterroso Martínez, D. Jose Manuel Mosquera Bouzas

IV certamen de panxoliñas

El día 22 de diciembre tuvo lugar la celebración del IV certamen depanxoliñas-Apem Culleredo en el auditorio del edificio municipal deusos múltiples del Concello de Culleredo. Participaron además de laCoral del CRPL Sara Vázquez-APEM las corales Santa María de Vigo, OsBatuxeiros; Fonte do Souto, As Berenguelas e Sementeira ante 210espectadores. El certamen fue un éxito […]

Subvención do Concello de Cambre para o ano 2022

O Concello de Cambre acaba de conceder unha subvención a nosa asociación para o desenvolvemento dun proxecto deportivo dirixido a persoas con enfermidade mental do concello para o ano 2022. Dito proxecto ten por obxectivo principal o de promover entre o noso colectivo a práctica deportivo como parte do proceso rehabilitador, realizándose a maioría das […]

Subvención da Deputación da Coruña para o ano 2022

A Deputación da Coruña acaba de conceder unha subvención a nosa asociación correspondente á convocatoria FOIE para investimento no ano 2022. Dita axuda ten por obxecto a mellora das instalacións do centro de rehabilitación psicosocial e laboral de Culleredo.

Subvención da Deputación da Coruña para o ano 2022

A Deputación da Coruña acaba de conceder unha axuda a nosa asociación correspondente á convocatoria do Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de cetros de Servizos Socias no ano 2022 (FOAXE-C) para o centro de rehabilitación psicosocial e laboral “Os Chopos” da Coruña.

Colaboración con Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski, comprometida con las entidades del sector social, ha vuelto a colaborar con nuestra asociación en dos ámbitos diferentes. Por un lado ha donado equipos informáticos de segunda mano que irán a nuestros Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral para permitir que las personas que acuden a él,  mejoren sus competencias digitales.  Por otro lado, […]