Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

O día 20 de Febreiro, tuvo lugar a primeira reunión da comisión de seguimento do contrato de concesión da CASA ROSA (CULLEREDO). Na mesma, a citada comisión quedou formada polas siguentes persoas:

  • Por parte do concello de Culleredo:

Roberto Babío Fernández, Xefe Servizo Economía e Facenda.

Marta María Iglesias Becerra, Concelleira de Promoción Económica, Formación e Emprego

María Guadalupe Pombo Carril, Concelleira de Benestar Social e Mujer

Mª José Cagiao Vila, Xefa de Servicio de Benestar Social

  • Por parte de APEM:

Antonia Pérez Amieiro, Presidenta e Representante Legal

Mª Esther Monterroso Martínez, Directora

Perfecta Vázquez Vázquez, Coordinadora de Servizos

José María Iparraguirre Gómez, Psicólogo da área Consorcio as Mariñas.

Tratáronse diversos temas, entre eles, presentóuselles, aos representantes do concello, o proxecto de reforma do edificio e falouse dos pasos a seguir para a obtención da pertinente licenza de obra e actividade necesaria para poder iniciar a tarefas de saneamento e acondicionamento.

 

Comisión CASA ROSA

VOLVER