Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Desarrollado durante as ultimas semáns  os usuarios de Carballo  participaron  masivamente en unha dinámica de cohesión grupal. Para elo  diseñaron o programa de festas de tres pobos grandes con todo tipo de  actividades para menos , xóvenes e maiores durante dos días e con un orzamento concreto. O resultado foi do mais sorprendente.  Utilizaron técnicas de discusión grupal sobor do tema dentro de un ambiente de armonía e respeto, usando torrentes de  ideas, con un certo “enfrentamento” por quen  facía mellores festas, inda que a competición non era o principal obxetivo. O final  argumentaron e defenderon a mellor postura do traballado en equipo, sendo importante que actuaron sempre con diplomacia e empatía na defensa das propias posturas, como non, dun xeito correcto, sen que que final houbese nin gañador nin perdedor, rematamos con consenso sobre un programa único extraído da suma de propostas.

 

Carballo

VOLVER