Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Agosto significa mes grande para a cidade da A Coruña, son as festas patronais, e durante todo o mes, hai un sin fín de actividades culturais por todos os rincóns da cidade.

Nós, nos aproveitamos de esta apretada axenda para visitar as exposicións e casetas que se poñen no paseo de Méndez Núñez, como é a feira de artesanía, libro e do cómic.

Visitas obrigadas para nós, xa que acudimos cada ano. Non saberiamos dicir cál delas nos gusta mais, pero esperamos voltar ano tras ano.

 

Culleredo

VOLVER