Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

En Carballo esta semán dentro do Taller de Estimulación Cognitiva traballamos as ilusións ópticas . Estos exercicios axúdannos a comprender  como reconstruimos e entendemos o noso entorno. Poñen de manifestó que os nosos ollos perciben o que acontece e o cerebro interpreta  todo dotandoo  de sentido. Algunhas das ilusións poñen en  entredito a nosa organización da percepción. Podemos por elo observar que os nosos sentidos nos engañan e a vez non todo é o que parece. As ilusións ópticas  plantexan moitos interrogantes sobor do  cerebro e o seu funcionamento  porque elas  desobedecen determinadas escenas creadas polo mismo. As ilusións ópticas non están sometidas  a nosa vontade. O noso cerebro completa as situación para que adquiran unha coherencia lóxica, podendo variar de unha persoa a outra. . As ilusións poden rachar todos os nosos esquemas, porque se produce ese increíble efecto óptico e prantexan moitos interrogantes sobor do cerebro e o seu funcionamento. Parecen cousa de maxia pero teñen unha explicación lóxica e axúdannos a entender e a reconstruir o mundo mais das veces xogando.

 

Carballo

 

VOLVER