Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

As representantes de APEM da área de ocio e voluntariado acudiron o xoves 19 xunto cós representantes das outras asociación galegas federadas á reunión que se celebrou en Santiago de Compostela. O obxetivo desta reunión era fixar as liñas de acción no referente á area de ocio, posta en común e  posibles melloras que se podan conseguir neste área. Os representantes de FEAFES GALICIA, tiveron en conta as propostas das asociación e tentarán unificar esforzos e coordinar tódalas accións referentes a ocio.

VOLVER