Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

A Deputación da Coruña acaba de conceder unha subvención a nosa asociación correspondente á convocatoria FOIE para investimento no ano 2023 por importe de 8.545,08 €, que supón un 50,72% de coeficiente de financiamento. Dita axuda ten por obxecto a renovación do equipamento da Unidade Residencial de Cee.

image 1

VOLVER