Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Concello de Cambre e APEM asinan Convenio de Colaboración

O pasado día 22 de decembro do 2017 o Concello de Cambre e APEM asinaron un Convenio de Colaboración para o desenvolvemento de programas de intervención psicosocial de carácter deportivo con persoas con enfermedades mentais residentes no municipio de Cambre para o exercicio do 2017.

Convenio có Concello de Carballo

O dia 11 de novembro do 2014 o CRPL  de Apem de Carballo  iniciou una colaboración co Concello de Carballo polo que os nosos usuarios  traballaran nos proximos meses nos cultivos e actividades do Horto Infantil de Carballo sobre de todo encargaremonos das labores de mantemento dos mismos. Esta colaboracion  busca a integracion e as […]