Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Dentro das conocidas como Técnicas de Arte Terapia e con axuda da alumna en prácticas Alba, puxémos en funcionamento un Taller de Debuxo con carboncillo onde se emplean recursos das Artes Plásticas con un obxetivo  terapéutico e onde os usuarios se lle facilitan ferramentas que posibilitan a expresión e a comunicación.

En este Taller  comenzouse con un debuxo de un bodegón  o natural en donde se  ensinou a técnica do claro-escuro e das perspectivas espaciais fomentando  a creatividade, a psicomotricidade fina, a autoestima e a expresión emocional e   asimismo favorecendo  a calidade de vida.

Seguiremos unas sesión mais con carboncillo asta rematar con a técnica combinada de colaxe mais debuxo de líneas sinxelas e trazos. Finalizaremos  con debuxos con tinta china.

 

Carballo

VOLVER