Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Esta semana comenzarán as obras na Casa Rosa onde se ubicará o CRPL de As Mariñas hoxe en día situado no Temple. Se todo vai ven, despois do verán estará concluida, e poderemos trasladarnos. Manteremos o actual local como centro para organizar as actividades de ocio mentras que o resto das actividades poderémolas facer nun edificio tan fermoso como o é a “Casa Rosa”.

 

Cambre

 

 

VOLVER

2 comentarios