Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Subvención da Deputación Provincial da Coruña para o ano 2023

A Deputación da Coruña acaba de conceder unha subvención a nosa asociación correspondente á convocatoria FOAXE-C do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de Servizos Sociais no ano 2023, por importe de 18.510,57 € que supón un 38,36% de coeficiente de financiamiento, para o centro de rehabilitación […]

Subvención da Deputación Provincial da Coruña para o ano 2023

A Deputación da Coruña acaba de conceder unha subvención a nosa asociación correspondente á convocatoria FOIE para investimento no ano 2023 por importe de 8.545,08 €, que supón un 50,72% de coeficiente de financiamento. Dita axuda ten por obxecto a renovación do equipamento da Unidade Residencial de Cee.