3Mar, 2015

COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO CONTRATO DE CONCESIÓN DA CASA ROSA (CULLEREDO)

Por: | Etiquetas:: ,

O día 20 de Febreiro, tuvo lugar a primeira reunión da comisión de seguimento do contrato de concesión da CASA ROSA (CULLEREDO). Na mesma, a citada comisión quedou formada polas siguentes persoas: Por parte do concello de Culleredo: Roberto Babío Fernández, Xefe Servizo Economía e Facenda. Marta María Iglesias Becerra, Concelleira de Promoción Económica, Formación e Emprego María Guadalupe Pombo Carril, Concelleira de Benestar Social e Mujer Mª José Cagiao Vila, Xefa de Servicio de Benestar Social Por parte de APEM: Antonia Pérez Amieiro, Presidenta e Representante Legal Mª Esther Monterroso Martínez, […]
Sigue Leyendo

23Feb, 2015

FIRMA DE CONVENIO CON LA FUNDACIÓN LA CAIXA

Por: | Etiquetas:: , ,

El día 18 de Febrero de 2015, José Manuel Caamaño Lago, Director de Área de Negocio de A Coruña, actuando en nombre y representación de la FUNDACIÓN “LA CAIXA” y Mª Esther Monterroso Martínez, en representación de APEM en su calidad de Directora, firmaron el convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto Inserción Sociolaboral en cerámica con personas con enfermedad mental, que fue  presentado a la convocatoria Inserción sociolaboral 2014, en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales. El proyecto fue  seleccionado por el correspondiente […]
Sigue Leyendo

17Nov, 2014

Convenio có Concello de Carballo

Por: | Etiquetas:: , , ,

O dia 11 de novembro do 2014 o CRPL  de Apem de Carballo  iniciou una colaboración co Concello de Carballo polo que os nosos usuarios  traballaran nos proximos meses nos cultivos e actividades do Horto Infantil de Carballo sobre de todo encargaremonos das labores de mantemento dos mismos. Esta colaboracion  busca a integracion e as “oportunidades para todos “en palabras do Alcalde. En un  primeiro momento visitaremos  o Horto  unha vez a seman para contribuir  e seguir cos cultivos que iniciaron os Colexios e en un futuro está previsto ampliar […]
Sigue Leyendo

10Nov, 2014

CESIÓN DE LA CASA ROSA DE CULLEREDO

Por: | Etiquetas:: , ,

El pasado día 3 de noviembre, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Culleredo la firma del contrato de cesión del uso privativo de la denominada “Casa Rosa” , acto en el que intervinieron, por un lado, D. Julio Sacristán de Diego en su condición de  Alcalde de Culleredo  y , por otro, la  Presidenta de APEM, Dña. Antonia Pérez Amieiro. Una vez realizadas las reformas necesarias para su adecuación albergará un centro de rehabilitación psicosocial y una vivienda de entrenamiento para la transición a la vida autónoma. Las razones fundamentales […]
Sigue Leyendo

10Nov, 2014

Convenio Cambre

Por: | Etiquetas:: ,

O pasado día 24 de outubro asinouse un convenio de colaboración entre o Concello de Cambre e APEM, para desenvolver programas de intervención psicosocial con persoas veciñas de Cambre con enfermidade mental.  Dito convenio é de carácter anual, sendo o sétimo ano que se asina. Os programas se desenvolverán no CRPL que a asociación ten para a zona das Mariñas. Lee aquí la noticia completa: http://galicianorteacoruna.es/?p=1288
Sigue Leyendo

23Oct, 2014

Premio José Luis Muruzábal

Por: | Etiquetas:: , ,

O pasado 8 de outubro tivo lugar no concello de Bergondo,  a entrega da primeira edición do premio José Luis Muruzabal  que concede o Consorcio As Mariñas. Dito galardón, que premia proxectos innovadores de inserción sociolaboral para personas con enfermidade mental, foi concedido ex aequo a Emprego Social S.L , pola súa aportación na integración laboral é a Asociación de Axuda ao Enfermo Mental de A Mariña polo seu proxecto de fomento do deporte.
Sigue Leyendo