Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Convenio có Concello de Carballo

O dia 11 de novembro do 2014 o CRPL  de Apem de Carballo  iniciou una colaboración co Concello de Carballo polo que os nosos usuarios  traballaran nos proximos meses nos cultivos e actividades do Horto Infantil de Carballo sobre de todo encargaremonos das labores de mantemento dos mismos. Esta colaboracion  busca a integracion e as […]

CESIÓN DE LA CASA ROSA DE CULLEREDO

El pasado día 3 de noviembre, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Culleredo la firma del contrato de cesión del uso privativo de la denominada “Casa Rosa” , acto en el que intervinieron, por un lado, D. Julio Sacristán de Diego en su condición de  Alcalde de Culleredo  y , por otro, la  Presidenta de […]

Convenio Cambre

O pasado día 24 de outubro asinouse un convenio de colaboración entre o Concello de Cambre e APEM, para desenvolver programas de intervención psicosocial con persoas veciñas de Cambre con enfermidade mental.  Dito convenio é de carácter anual, sendo o sétimo ano que se asina. Os programas se desenvolverán no CRPL que a asociación ten […]

Premio José Luis Muruzábal

O pasado 8 de outubro tivo lugar no concello de Bergondo,  a entrega da primeira edición do premio José Luis Muruzabal  que concede o Consorcio As Mariñas. Dito galardón, que premia proxectos innovadores de inserción sociolaboral para personas con enfermidade mental, foi concedido ex aequo a Emprego Social S.L , pola súa aportación na integración […]