Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña

Educando en hábitos saudables

Como é ben sabido a saúde mental está íntimamente ligada á saúde en xeral, os vínculos entre a saúde física e a mental son bidireccionais. O feito de padecer unha mala saúde física incide de xeito negativo na saúde mental, así como o benestar emocional fai un papel protector de cara a mellorar os resultados […]